Terra Incognita Trailer

Trailer Terra Incognita

De trailer begint met beelden van een
verlaten bootje dat vanuit de lucht wordt gezien.
Op de achtergrond is nog wat te zien dat op een
een eiland lijkt in de verte.
Dan zien we vanuit de lucht een grillige hoge rotspartij.Hier en daar zijn de rotsen begroeid met struiken. Op 1 van die rotsen staat een figuur.. Dit is heel te kort te zien.Hierna zien we beelden van Art Rooijakkers in close-up. Hij begint meteen te vertellen over het programma."Dit waren de laatste opnamen van een nieuw mysterieus reality spelprogramma, dat binnenkort te zien zal zijn op Net 5."
   
Halverwege zijn verhaal krijgen we een beeld te zien met daarop een houten bootje met daarop een dakje. Dat bootje is op het strand en op de achtergrond is mooi, helder blauw water te zien. In de verte zijn aan de horizon zijn 3 grote rotsen te zien. Het beeld dat we te zien krijgen wordt steeds meer ingezoomd naar die rotsen. Hierna vervolgt Art weer zijn verhaal:"En jullie zijn de eerste die al wat beelden mogen zien van: Terra Incognita.."
   
Een mysterieuze stem vertelt een stukje over het eigenlijke begin met een vaag muziekje op de achtergrond. Eerst is er een beeld te zien van bomen met op de achtergrond rotsen met daarop aapjes- daarachter is de zee te zien. Door de bomen is nog weinig te zien, donker..mysterieus.. Het beeld draait verder naar een strand, enlaat dan beelden zien van verlaten hutje gemaakt van hout...
   
Dan begint er uit het niets een stem te spreken... "Wat is een mens nog waard als niets meer is zoals het altijd was" Ineens is er een flits van een oude gerimpelde man te zien. Beelden van een oude, bijna vergeten beschaving.. en desolate, vervallen boomhutten.
   
De stem vertelt verder "Als alles wat je geleerd heb niet meer telt" Het beeld gaat naar het water en daar zien we mensen vertrekken. Ze stappen in hun bootjes en gaan weg varen. Deze beelden zijn niet in kleur maar in zwart/wit. Dan wordt er een gezicht laten zien dat op het zand ligt. In close-up en dat is in een flits. Het beeld gaat weer terug naar kleur.
   
Dan een beeld van een boek dat open ligt..De bladzijden gaan hun eigen leven leiden door de wind. Op de bladzijde staan tekeningen en beschrijvingen. Op de achtergrond is weer een hutje te zien. Dan vervolgt de stem weer.. "Wat gebeurt er als al het vertrouwde weg is en alles aan voelt als een onbekende wereld"
   
In de verte komen de nieuwe kandidaten in zicht bepakt met rugzakken. In een flits is er weer een ander beeld maar dan een aangespoelde kruik die er verweerd uit ziet... Hierna zien we de kandidaten maar dan van wat dichterbij die lopend dichterbij komen.
   
We krijgen weer het beeld van een strand maar dan van de vloedlijn. Als laatste zegt de stem "Terra Incognita". Deze woorden vormen één beeld met het strandgezicht van de vloedlijn.
   
Het filmpje gaat verder...We krijgen een beeld te zien van Art en Roos zittend
in een bootje. Aan het roer zit een man uit een andere cultuur komt en ze varen langs eilandjes. Terwijl we de stem van Art op de achtergrond horen vertellen, zien we een close-up van beide presentatoren. Eerst van ARt en dan van Roos. Art begint: "Tien weken geleden begon het avontuur.."
   
Art gaat verder: "Het enige dat de spelers wisten dat ze in de voetsporen zouden treden van een bijzonder volk". Ondertussen krijgen we beelden te zien van spelers beladen met rugzakken die hun omgeving verkennen. Ze onderzoeken de hutjes, die er verlaten en vervallen uitzien.
   
Art vertelt weer verder: "Een volk dat zich steeds dieper terug trekt tussen de duizenden eilanden van Andaman". Dan is er een flashback naar het volk, dat vertrekt met bootjes, in zwart/wit beelden. Er wordt nu uitgezoomd, en  meer van de omgeving laten zien.. De bootjes varen langs de eilandjes die we eerder ook zagen op de achtergrond. De eilanden worden vager, meer in de achtergrond en mysterieuzer. Van boven af krijgen we een indruk vangroepen kleine eilandjes in de verte.
   
Hierna krijgen we een achtergrond muziekje te horen en een beeld  te zien van iemand, die zwemt in helder blauw water. Dan een vrouw in bikini, staand op een steiger, klaar voor de sprong -met een speer. In een flits zien we ook een  van de zeenomaden, die vanuit zijn bootje springt- gewapend met speer, en op authentieke wijze op vissen jaagt. Flashback naar de vrouw die we eerder zagen met de speer in haar handen .. Zij gaat dezelfde sprong maken als de zeenomade. Op het moment dat zij springt zien we zwart/wit beelden de zeenomade onder water
met veel bubbels. Korte flits van de achterkant van
een boot. Dan een houten masker van de Moken..

   
Het beeld veranderd in een closeup van een groepje kandidaten bij elkaar op een bootje van de zeenomaden... Een jonge vrouw zegt in die groep dat er respect opgebracht mag worden voor die mensen zolas zij leven. Het beeld zoomt uit, het bootje -waarop men lijkt te wonen- in de open vlakte tegen een onheilspellend rotsendecor aan de horizon van de zee..
   
De stem van Art vertelt weer verder: "Stap voor stap kregen de spelers meer informatie over de onbekende wereld. Maar het spel werd ook steeds zwaarder" Hierbij wederom beelden van het boek, waarvan de pagina's bladeren in de wind , liggend in het zand.. het boek bevat aantekeningen en plaatjes, informatie over de bijna verloren beschaving die de kandidaten proberen te ontdekken. Kandidaten vragen om advies en uitleg bij de zeenomaden, met het boek in de hand. Steeds keert het beeld van het bladerende boek weer terug.

   
Kort krijgen we een beeld te zien van een vrouw die in het water hangt en zich vast grijpt. Ineens zien we een vrouw emotioneel door het beeld heen lopen. "Wat is dit nou roept ze..." ..perplex schudt een man zijn hoofd terwijl de vrouw getroost worden door anderen die haar steunen. Dan een man die even niet meer weet wat hij met de situatie aan moet. Dat zegt hij ook: "Ik voel me verdrietig, vol woede .. alles door me heen."
   
"Tuurlijk is het frusterend, weet je wel", zegt een vrouw.. Ze wordt gesteund en getroost door andere vrouwen om haar heen. 
Dan komt zij alleen in beeld, voor een hutje met naast haar staan pannen, overleefgerei. Ze heeft uitzicht op het oneinige water.. Ze zegt : "Weet je wat ik vind.. ik snap totaal niet dat mensen zo zijn."
   
Beelden van spelers en scene's door elkaar heen, snel opeenvolgend.. Eerst iemand die van een rots afspringt. Een klein eilandje met een grote rots waar langs gevaren wordt. Dan een afgelegen hutje van hout op de rotsen wat alleen te bereiken is per boot, met op de achtergrond een dicht begroeid bos.
   
Plots onweert het op het water... de beelden zijn donker,duister.. maar wel rotsen van Rang Nok doemen in de verte in de duisternis op. Ineens lijkt  op dat iemand in een hut of bootje te zitten. Hij zit op rieten matten en kijkt naar het geweldadige natuurspectakel buiten.. Achter hem brandt een kaars. Art vervolgt zijn verhaal:"Alleen de spelers die ver kwamen konden het mysterie van Rang Nok ontsluieren." .. Een kaart wordt opengevouwen. Het is een oude vergeelde kaart waarop eilandjes te zien zijn. Dan een close-up van een man met getinte gelaatskleur. Hij spert
zijn ogen wijdopen terwijl hij naar een kaart kijkt.
   
De volgende beelden zijn weer beelden van het onweer boven het water. Ondertussen klinkt er een mysterieus muziekje. Het water dat nu te zien is, is heel donkerblauw en in de verte zijn de rotsen van de eilandjes te zien. Dit keer slechts een vaag silhouet tegen de horizon in onheilspellende duisternis omhuld.
   
Plotseling weerklinkt er een gong. Art verklaart:"Terra Incognita, vanaf 4 september op Net5." Het logo van Terra Incognita verschijnt. Een zwart beeld met daarin een cirkel van water en rotsen. In witte letters staat het logo. Tenslotte vertelt een oudere man :'Mijn wereldbeeld is veranderd.. zeker!'.Dat is zijn conclusie na het programma waar hij aan deelgenomen heeft.De laatste beelden eindigen met een voetstap in het zand, die wordt vervaagd door eroverheen spoelend water van de zee..